Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu

 • Anasayfa
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu

                       

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

                                                                                                     VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 13.madde ve 10/03/2018 tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından Resmî Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” gereğince hazırlanmıştır.

KVKK 11.madde hükmüyle ilgili kişiye tanınan başvuru haklarınızı kullanabilmeniz için:

A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

Ad ve Soyad         :

T.C. Kimlik No      :

Telefon No           :

E-Posta               :

Adres                  :       

Yukarıdaki bilgiler Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” gereğince bildirilmesi zorunlu verilerdir.

KVKK’ nun 11. maddesi gereğince kişisel verilerin işlenmesine ilişkin uygun olan talebinizi lütfen belirtiniz.

 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.     
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
 • Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerle paylaşılmışsa bunu öğrenmek istiyorum.
 • Kişisel verilerim eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olduğundan bunların düzeltilmesini istiyorum.                                                                                          
 • Kişisel verilerim kanun ve ilgili diğer kanın hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.  
 • Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
 • Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.                                                                              
 • Tarafınızca işlenen verilerime münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım ve bu zararın tazminini talep ediyorum. (Kanuna aykırı olan hususu açıklama kısmına yazınız ve destekleyici ek belgeleri gönderiniz.)

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz ek belgeleriniz varsa belirtiniz:

B. Başvuru Yolları:

1- Yazılı olarak  Umurlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Caddesi No :191/1 Efeler/Aydın adresimize bildirebilirsiniz.

(Zarfın üzerine “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazmanızı rica ederiz.)

2- Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresimize [email protected] güvenli elektronik imzanız ile, mobil imzanız ile bildirebilirsiniz.

(E-posta’nın konu kısmına “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır)

3- İlgili kişi olarak, veri sorumlusu olarak tarafımıza daha önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz.

(E-posta’nın konu kısmına “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır)

4-Web sitemizde başvurunuz için hazırlanmış http://www.pekpan.com.tr/KVKK/PeksaIlgiliKisiBasvuruFormu.pdf adresinden formu doldurarak başvurabilirsiniz.

C. Başvurunuza Cevabımız:

Veri sorumlumuz PEKSA PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş adına başvurunuza kabul veya gerekçesini açıklayarak ret cevabı verebilir. Başvurunuza cevabımızı yazılı olarak veya elektronik ortamdan bildireceğiz.

Veri sorumlumuz, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde KVKK tarafınca belirlenen ücret alınabilir. İlgili kişi olarak başvuru talebiniz kabul edilirse, veri sorumlumuz talebinizin gereğini en kısa sürede yerine getirecek ve tarafınıza bilgi verecektir.

Şirketimizin KVKK politikası ve daha detaylı bilgi için lütfen:

http://www.pekpan.com.tr/tr/kvkk-aydinlatma-metni/ sayfamızı ziyaret ediniz.